Πληροφορίες για τον αισθητικό

Frequently Ask Questions.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.ΕΠ.Α.Ε.ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ LASER:

 

Συνιστούμε τη μελέτη της ελληνικής νομοθεσίας. Το δικαίωμα της αποτρίχωσης είναι επαγγελματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των αισθητικών από τον νόμο 361/69 και συμπληρωμένο από το Προεδρικό Διάταγμα 83/1989 – ΦΕΚ 37/Α/7-2-1989.

Η αποτρίχωση LASER είναι βασικό αντικείμενο του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας των Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Θεσσαλονίκης και αυτόματα υπάγεται στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων.

Προφανώς η όλη παρερμηνεία από πλευράς Υπ.Υγείας προέκυψε λόγω σύγχυσης των εργαστηρίων αισθητικής με τα πολυδύναμα κέντρα αδυνατίσματος στα οποία και απευθύνεται η αναφερόμενη γνωμοδότηση του 2008 του Κ.Ε.Σ.Υ.

Ενημερώνουμε τόσο τους συναδέλφους που δικαίως ανησυχούν, όσο και τους αρμόδιους φορείς ότι σύσσωμοι οι νόμιμοι εκπρόσωποι των επαγγελματιών αισθητικών (εκλεγμένα Δ.Σ. των συλλόγων), η εκπαιδευτική κοινότητα, οι σπουδαστές, η ομοσπονδία και οι γενικές συνομοσπονδίες, τα επαγγελματικά επιμελητήρια και οι κοινωνικοί φορείς προασπίζονται το επαγγελματικό δικαίωμα της αποτρίχωσης ως δικαίωμα των αισθητικών και έχουν δρομολογήσει την προσφυγή κατά της εγκυκλίου μέσω της νόμιμης οδού.

Συνιστούμε επίσης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μην παραπληροφορούν τους Έλληνες πολίτες με δημοσιεύματα περί “νέου νόμου” του Υπουργείου Υγείας, αδιαφορώντας για τη δυσφημιστική υπόσταση των δημοσιευμάτων αυτών στην επαγγελματική δραστηριότητα ενός υγιούς παραϊατρικού επαγγέλματος- των αισθητικών- κοσμητολόγων και ενός υγιούς και νόμιμου χώρου, του εργαστηρίου αισθητικής.

Είμαστε βέβαιοι ότι θα πρυτανεύσει η λογική και η νηφαλιότητα.

Με εκτίμηση, τα μέλη του Δ.Σ. του Σ.ΕΠ.Α.Ε.

Είναι ένα εργαλείο προβολής το οποίο ενδυναμώνει το κύρος και την αναγνωρισιμότητα των Εργαστηρίων Αισθητικής στα μάτια του καταναλωτικού κοινού.

Στην περίπτωση Εργαστηρίου Αισθητικής η επιγραφή αναγράφει το ονοματεπώνυμο του/των ιδιοκτήτη/ών υπεύθυνου/νων αισθητικών.

Στην περίπτωση Επιχείρησης Αισθητικής η επιγραφή αναγράφει το ονοματεπώνυμο του επιστημονικά υπεύθυνου, όπως αυτός ορίζεται από την αρμόδια Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας όπου ανήκει ο χώρος.

Μέλος του Σ.ΕΠ.Α.Ε. γίνεστε για να ενημερώνεστε σχετικά με τα σεμινάρια που πραγματοποιούνται (που πολλές φορές είναι και επιδοτούμενα) καθώς επίσης και για τα συνέδρια που διοργανώνονται και που είναι απαραίτητα για την επαγγελματική σας εξέλιξη και κατάρτιση. Ο Σ.ΕΠ.Α.Ε. βρίσκετε σε μια συνεχή προσπάθεια προάσπισης και κατοχύρωσης των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων. «Όσοι περισσότεροι είμαστε τόσο το καλύτερο», αυτός είναι ένας από τους λόγους που μας είναι απαραίτητη η εγγραφή σας και η προσφορά σας στον σύλλογο, ώστε να συνεχίσουμε κι εμείς την προσπάθεια.

Για τους Επαγγελματίες Αισθητικούς, καθώς και τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις Αισθητικής, απαιτείται ακτινογραφία θώρακος και εξέταση από κρατικό ή ιδιώτη ιατρό, ο οποίος θα υπογράψει το σχετικό έντυπο.

Τα πιστοποιητικά Υγείας όλων των εργαζομένων στις επιχειρήσεις Αισθητικής, πρέπει να φυλάσσονται στην έδρα της επιχείρησης και να επιδεικνύονται όταν ζητούνται από τα αρμόδια όργανα της Ελεγκτικής επιτροπής του Υγειονομικού ελέγχου.

Ο/Η Αισθητικός και οι εργαζόμενοι όπως μεριμνούν για την έγκαιρη ανανέωση του Πιστοποιητικού Υγείας.

Μέλος του Σ.ΕΠ.Α.Ε. γίνεστε από τη στιγμή που θα λάβετε τον αριθμό μητρώου σας (Α.Μ.) .
Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να μας καταθέσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

-Για τους απόφοιτους του τμήματος Αισθητικής και Κοσμετολογίας Τ.Ε.Ι. και τους κατόχους ισότιμου πτυχίου της ημεδαπής ή αλλοδαπής:
1) Αίτηση εγγραφής (βρείτε την σε ηλεκτρονική μορφή εδώ) ή συμπληρώστε την σε έντυπη μορφή στο γραφείο του Συλλόγου,
2) Αντίγραφο Πτυχίου ΤΕΙ,
3) Αντίγραφο Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος,
4) Αντίγραφο Άδειας Εργαστηρίου Αισθητικής (εφόσον υφίσταται)
5) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας,
6) Απόδειξη πληρωμής χρηματικού ποσού 55 € (Εγγραφή 5 € & Συνδρομή ημερολογιακού έτους 50 €)
ή 25 € για άνεργους συναδέλφους (Εγγραφή 5 € & Συνδρομή ημερολογιακού έτους 20 €), με την κατάθεση αποδεικτικού ανεργίας.

-Για τους σπουδαστές του τμήματος Αισθητικής και Κοσμετολογίας Τ.Ε.Ι.:
1) Αίτηση εγγραφής (βρείτε την σε ηλεκτρονική μορφή εδώ) ή συμπληρώστε την σε έντυπη μορφή στο γραφείο του Συλλόγου,
2) Φωτοτυπία της σπουδαστικής κάρτας σας (και οι δύο όψεις),
3) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας,
4) Απόδειξη πληρωμής χρηματικού ποσού 25 € (Εγγραφή 5 € & Συνδρομή ημερολογιακού έτους 20 €)

Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται:
– είτε ταχυδρομικά στο γραφείο του Σ.ΕΠ.Α.Ε. (Σταδίου 39, Τ.Κ. 10559, Αθήνα, γρ.11),
– είτε σκαναρισμένα σε μορφή pdf ή jpeg με email στο info@sepae.gr.

Το συνολικό χρηματικό ποσό πληρώνεται με τους εξής τρόπους:
– τοις μετρητοίς στο γραφείο του Συλλόγου τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του (Τετάρτη 10:00-14:00 και Πέμπτη 10:00-12:00),
– κατατίθεται στην τράπεζα Πειραιώς στο λογαριασμό του Σ.ΕΠ.Α.Ε. IBAN GR 3401 7207 6000 5076 0637 33771.
Στην τελευταία περίπτωση μας αποστέλλετε σκαναρισμένη την απόδειξη της τράπεζας ή της ηλεκτρονικής μεταφοράς.

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής:
– Οι εργαστηριούχοι και οι επιστημονικά υπεύθυνοι επιχειρήσεων αισθητικής:
παραλαμβάνετε Αριθμό Μητρώου, Ταυτότητα Μέλους και πινακιδάκι με την ένδειξη «Νόμιμο Εργαστήριο Αισθητικής»  εφόσον ζητηθεί. Και τα δύο έχουν ισχύ ένα ημερολογιακό έτος και επανεκδίδονται με την ανανέωση της συνδρομής σας.
Σε περίπτωση που χρειάζεστε Βεβαίωση Εγγεγραμμένου Μέλους για χρήση στην Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών, παρακαλώ δηλώστε μας σε ποια Περιφέρεια θέλετε να την απευθύνετε.
– Οι φοιτητές παραλαμβάνετε Αριθμό Μητρώου και Ταυτότητα Μέλους, η οποία έχει ισχύ ένα ημερολογιακό έτος και επανεκδίδονται με την ανανέωση της συνδρομής σας.

 • Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Αισθητικού

  Μετά την αποφοίτηση από το Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας των ΤΕΙ Αθήνας και Θεσσαλονίκης και προκειμένου να εργαστεί ως Αισθητικός, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αιτηθεί στο Τμήμα Επαγγελμάτων Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) της κατοικίας του, καταθέτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η Βεβαίωση Άσκησης Επαγγέλματος Αισθητικού λαμβάνεται εντός δέκα (10) ημερών με τον τρόπο που επιλέγει ο αιτούντας.
  Βρείτε τη σχετική αίτηση εδώ.

  Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος

  Για Έλληνες υπηκόους

  • Αίτηση Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Αισθητικού(δίνεται και από την Περιφέρεια, ή την βρίσκετε στο παραπάνω link)
  • Φωτοτυπία πτυχίου Τ.Ε.Ι.
   ή αντίγραφο πτυχίου του εξωτερικού με επίσημη μετάφραση, καθώς και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτού εκδοθείσα από τις αρμόδιες Yπηρεσίες αναγνώρισης (ΙΤΕ ή ΔΟΑΤΑΠ)
  • Παράβολο ΔΟΥ 7,63 €
  • Παράβολο χαρτοσήμου 29,35 €
  • Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων ταυτότητας
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου ταυτοποιητικού στοιχείου

   Για αλλοδαπούς ξένης καταγωγής και υπηκοότητας
  • Απαιτείται επιπλέον άδεια παραμονής και εργασίας
   Για υπηκόους των Κρατών- Μελών της Ε.Ε.
  • Απαιτείται επιπλέον άδεια παραμονής και εργασίας
   Για τους ομογενείς από Τουρκία και Κύπρο
  • Απαιτείται επιπλέον δελτίο ταυτότητας, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 1975/91 και την παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 4310/92
   Για τους ομογενείς από Αλβανία
  • Απαιτείται επιπλέον το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ)

Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Εργαστηρίου Αισθητικής
Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αιτηθεί στο Τμήμα Επαγγελμάτων Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) της κατοικίας του, καταθέτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ο σχετικός φάκελος ελέγχεται από την Υπηρεσία και εντός τριμήνου πραγματοποιείται επιτόπιος έλεγχος από κλιμάκιο της Περιφέρειας.
Βρείτε τη σχετική αίτηση εδώ.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Εργαστηρίου Αισθητικής

Για Ελεύθερο Επαγγελματία

 1. Αίτηση Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας Εργαστηρίου Αισθητικής (δίνεται και από την Περιφέρεια, ή την βρίσκετε στο παραπάνω link)
 2. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή Συμφωνητικό μίσθωσης του χώρου
 3. Αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων και τομών των χώρων εις διπλούν υπογεγραμμένα από αρχιτέκτονα ή διπλωματούχο μηχανικό μέλους του Τ.Ε.Ε., ο οποίος θα βεβαιώνει ότι ο χώρος είναι κύριας χρήσης και δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις η συγκεκριμένη χρήση για τον προβλεπόμενο χώρο. (Τα σχέδια αυτά στη συνέχεια θεωρούνται από λειτουργική άποψη από τις
 4. Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας)
 5. Αντίγραφο του στελέχους της οικοδομικής άδειας (Άδειας Δόμησης), από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται η χρήση του κτηρίου ή του χώρου για την οποία ζητείται η αδειοδότηση
 6. Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία
 7. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου (για τον αιτούντα και για τον υγειονομικό υπεύθυνο)
 8. Αντίγραφο Βεβαίωσης Άσκησης Επαγγέλματος
 9. Πιστοποιητικό Υγείας
 10. Κατάσταση των μηχανημάτων του Εργαστηρίου εις διπλούν με τα χαρακτηριστικά τους
 11. Πιστοποιητικά CE για κάθε μηχάνημα (ή βεβαίωση του προμηθευτή ότι τα μηχανήματα είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Βιομηχανίας, δεν υπερβαίνουν την υπό του νόμου καθορισθείσα τάση και διαθέτουν πιστοποιητικό CE
  Παράβολο ΔΟΥ 38 €

Για Επιχείρηση Νομικού Προσώπου υποβάλλονται επιπλέον

 1. Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους ή Πιστοποιητικά Καταχώρισης στο ΓΕΜΗ
 2. Πιστοποιητικό Εταιρικών Μεταβολών που εκδίδεται από το ΓΕΜΗ για τις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ και για τις ΑΕ (Για την έκδοση αυτού απαιτείται Εισφορά υπέρ του Ταμείου Νομικών (0,5% επί του κεφαλαίου της εταιρείας), Τέλος υπέρ του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών (1% επί του κεφαλαίου που αναγράφεται στο καταστατικό) καθώς και Τέλος Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ των 10€)
 3. Πιστοποιητικό μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε πτώχευση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο
 4. Νομιμοποιητικά έγγραφα προς υποβολή αίτησης για λογαριασμό νομικού προσώπου. (1η πράξη σύστασης Δ.Σ. – αρμοδιότητες – ορισμός νόμιμου εκπροσώπου και αντίστοιχα ΦΕΚ
 5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου του νόμιμου εκπροσώπου
 • Σύμφωνα με την υπ’ Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797 (ΦΕΚ 1199/Β/11-04-2012) το Πιστοποιητικό Υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος αντικαθιστά το Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας και έχει πενταετή ισχύ.
  Για τους Επαγγελματίες Αισθητικούς, καθώς και τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις Αισθητικής, απαιτείται ακτινογραφία θώρακος και εξέταση από κρατικό ή ιδιώτη ιατρό, ο οποίος θα υπογράψει το σχετικό έντυπο.
  Τα πιστοποιητικά Υγείας όλων των εργαζομένων στις επιχειρήσεις Αισθητικής, πρέπει να φυλάσσονται στην έδρα της επιχείρησης και να επιδεικνύονται όταν ζητούνται από τα αρμόδια όργανα της Ελεγκτικής επιτροπής του Υγειονομικού ελέγχου.
  Ο/Η Αισθητικός και οι εργαζόμενοι όπως μεριμνούν για την έγκαιρη ανανέωση του Πιστοποιητικού Υγείας.

   

  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  Ο Λογαριασμός του Σ.Επ.Α.Ε. στην τράπεζα Πειραιώς είναι:

  1) Για την κατάθεση στην ίδια τράπεζα
  Αριθμός Λογαριασμού : 5076 0637 33771

  2)  Για το web banking ή κατάθεση από άλλη τράπεζα
  IBAN: GR34 0172 076 000 5076 0637 33771

 • Ο Λογαριασμός του Σ.Επ.Α.Ε. στην τράπεζα Πειραιώς είναι:

   

  1) Για την κατάθεση στην ίδια τράπεζα
  Αριθμός Λογαριασμού : 5076 0637 33771

  2)  Για το web banking ή κατάθεση από άλλη τράπεζα
  IBAN: GR34 0172 076 000 5076 0637 33771

 • Η επιγραφή «Νόμιμο Εργαστήριο Αισθητικής» προβάλλει τους νόμιμους χώρους αισθητικής, όπου παρέχονται νόμιμα και υπεύθυνα υπηρεσίες αισθητικής και διασφαλίζεται με τον τρόπο αυτό η δημόσια υγεία. Έχει ισχύ ένα (1) ημερολογιακό έτος και επανεκδίδεται με την ανανέωση συνδρομής του μέλους στον Σ.ΕΠ.Α.Ε..
  Είναι ένα εργαλείο προβολής το οποίο ενδυναμώνει το κύρος και την αναγνωρισιμότητα των Εργαστηρίων Αισθητικής στα μάτια του καταναλωτικού κοινού.
  Στην περίπτωση Εργαστηρίου Αισθητικής η επιγραφή αναγράφει το ονοματεπώνυμο του/των ιδιοκτήτη/ών υπεύθυνου/νων αισθητικών.
  Στην περίπτωση Επιχείρησης Αισθητικής η επιγραφή αναγράφει το ονοματεπώνυμο του επιστημονικά υπεύθυνου, όπως αυτός ορίζεται από την αρμόδια Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας όπου ανήκει ο χώρος.

 • Η νέα τάση στην αισθητική, είναι η απασχόληση ,

   

  1. Σε ιατρικά κέντρα,

  2. Σε ιατρεία δερματολόγων,

  3. Σε ιατρεία πλαστικών χειρούργων,

  4. Σε ιδιώτες επιχειρηματίες,

  5. Σε εργαστήρια αισθητικής.

  6. Σε ξενοδοχειακές μονάδες.

  Στις περισσότερες από τις παραπάνω περιπτώσεις, αν όχι σε όλες, η πρόσληψη του πτυχιούχου αισθητικού, είναι υποχρεωτική από το νόμο. Αυτό είναι πλεονέκτημα για τον πτυχιούχο αισθητικό.

  Για να λειτουργήσει επαγγελματικός χώρος με υπηρεσίες αισθητικής, απαραίτητη είναι η παρουσία του αισθητικού, σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του χώρου. Αυτό είναι πλεονέκτημα για τον πτυχιούχο αισθητικό.

  Αν λειτουργεί περισσότερο από 8 ώρες, ο επιχειρηματίας, οφείλει να προσλάβει και δεύτερο πτυχιούχο, για να καλύψει το υπόλοιπο ωράριο. Αυτό είναι πλεονέκτημα για τους πτυχιούχους αισθητικούς.

  Κατά την πρόσληψη, ζητείται από τον πτυχιούχο αισθητικό, η άδεια άσκησης επαγγέλματος. Αυτή η άδεια, είναι ένα χαρτί, που ακολουθεί τον πτυχιούχο. Είναι κάτι σαν την ταυτότητα. Ανήκει δηλαδή στον πτυχιούχο. Με αυτήν την άδεια άσκησης επαγγέλματος, δίνεται στον επιχειρηματία, η άδεια λειτουργίας του χώρου. Αυτό είναι πλεονέκτημα για τον πτυχιούχο αισθητικό.

  Η άδεια άσκησης επαγγέλματος, κατατίθεται στην Περιφέρεια(Νομαρχία), μαζί με άλλα χαρτιά, προκειμένου, να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας του χώρου.

  Η άδεια ακολουθεί το άτομο, στο οποίο ανήκει. Όταν το άτομο παύσει να δουλεύει στον χώρο, αποχωρεί μαζί με την άδειά του. Καλό μάλιστα είναι, να παρουσιάζεται στα γραφεία της Περιφέρειας (Νομαρχίας), και να ενημερώνει για την διακοπή της συνεργασίας του.

  Η πρόσληψη σε μια τέτοια επιχείρηση, είναι κάτι παραπάνω από απλή απασχόληση. Είναι στην ουσία συνεργασία. Ο αισθητικός, πρέπει να έχει λόγο, στη λειτουργία του χώρου, σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Επίσης, ο αισθητικός, σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα πληρώνεται με μνημονιακό μισθό, ή με συλλογικές συμβάσεις (όταν υπάρχουν). Θα πρέπει να διεκδικήσει περισσότερα, αλλά, πάντα θα πρέπει να μετράει και η ποιότητα των υπηρεσιών, που παρέχει ο αισθητικός. Αυτό το μετατρέπει σε πλεονέκτημα ο πτυχιούχος αισθητικός.

  Αισθητικός πτυχιούχος ΤΕΙ, σημαίνει, εν δυνάμει επαγγελματίας. Σπουδάζει, με σκοπό, ν΄ ασκήσει ελεύθερο επάγγελμα. Αυτό κι αν είναι πλεονέκτημα!!

  Όλα είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Τίποτα δεν δίνεται εύκολα. Τίποτα δεν χαρίζεται. Δεν φθάνει ένα απλό πτυχίο. Δεν πρέπει να χαρίζουμε τίποτα. Πρέπει να διεκδικούμε αυτό που μας ανήκει. Με αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση και διάθεση να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα, σε όλα τα επίπεδα.