Θεματολογία

 Personal Branding ως μοντέλο επιχειρηματικότητας στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις o Στην Αγγλία και υπόλοιποι Ευρώποι όλοι οι επιχειρηματίες έτσι προχωρούν μπροστά. Εσείς θα μείνετε πίσω;

 Πως φτιάχνετε το στρατηγικό πλάνο της επιχειρήσής σας με απλό τρόπο o Ως επιχειρηματίας έχετε το δικό σας στρατηγικό πλάνο καταγεγραμμένο; Αν όχι, είναι σημαντικό να το δημιουργήσετε άμεσα!

 Πώς αναπτύσσω δίκτυο αφοσιωμένων πελατών με πλάνο και εργαλεία o Σίγουρα έχετε πελατολόγιο. Σίγουρα, μπορείτε να απαντήσετε αυτές τις ερωτήσεις;

 Πόσο αφοσιωμένοι είναι οι πελάτες σας;

 Πως διατηρείτε την πιστότητα των πελατών

 Ποιό είναι το δικό σας μοναδικό blueprint;

 Το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα; Είναι βέβαιο ότι το γνωρίζουν οι πελάτες σας;  Χτίζοντας σχέσης καλής συνεργασίας- εργαλεία και τεχνικές o Επικοινωνιακές δεξιότητες για εσάς και την ομάδα σας

 Πόσο αποτελεσματικά επικοινωνείτε στον χώρο εργασίας σας;

Πώς εκπαιδεύετε το προσωπικό σας στις επικοινωνιακές τους δεξιότητες; Πως εκπαιδεύετε τον εαυτό σας να εμπνέετε την πρόθυμη συνεργασία των άλλων;

Περισσότερες πληροφορίες

MastercalssOSEDAE-flyer