ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Σ.ΕΠ.Α.Ε.)
ΣΤΑΔΙΟΥ 39, 2oς ΟΡ., ΓΡΑΦ.11-12, ΑΘΗΝΑ, 10559
ΤΗΛ/ΦΑΞ: 210 32 13 921
www.sepae.gr
info@sepae.gr

Αθήνα 06-04-2017
Αρ. Πρωτ: 1931

ΠΡΟΣ:  ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑ ΞΑΝΘΟ

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για τις απόψεις – ενστάσεις του Σ.ΕΠ.Α.Ε. επί της με Α.Π Γ3β/ΓΠ/οικ.18846/13-03-2017 Εγκυκλίου της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, Τμήμα Β΄ με ΘΕΜΑ: «Χρήση μηχανημάτων αποτρίχωσης λέϊζερ (laser)».

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σχετικά με την εν θέματι εγκύκλιο (συνημμένο 1), απευθυνόμενη στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας όλων των Περιφερειών της Χώρας και στον Π.Ι.Σ. , η οποία εκδόθηκε στηριζόμενη  στο από 03-02-2017  Υπηρεσιακό  Σημείωμα της  Εκτελεστικής Επιτροπής του Κ.Ε.Σ.Υ και την με αρ. 4 Απόφαση της 218ης/06-11-2008 Ολομέλειας του Κ.Ε.Σ.Υ., και καταλήγουσα στο συμπέρασμα ότι : «…το μηχάνημα αποτρίχωσης λέϊζερ (laser): α) αποτελεί ασφαλή μέθοδο αποτρίχωσης, εφόσον διενεργείται από ειδικευμένους γιατρούς ειδικότητας Δερματολογίας και Πλαστικής Χειρουργικής και β)δεν είναι δυνατόν να διενεργείται σε εργαστήριο αισθητικής, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται η παρουσία ιατρού σε αυτό..», λεκτέα τα εξής :

Ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Αισθητικών Ελλάδας (Σ.ΕΠ.Α.Ε.) εκπροσωπεί τους  πτυχιούχους αισθητικούς, κατέχοντες άδειες άσκησης επαγγέλματος αισθητικού εκδιδόμενης από το Υπουργείο Υγείας, οι οποίοι απασχολούνται ως επιστημονικά υπεύθυνοι στα νόμιμα εργαστήρια αισθητικής, τα οποία και αδειοδοτούνται από τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες των Περιφερειών. Αριθμεί 1154 μέλη και είναι μέλος της Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Αισθητικών Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.Δ.Α.Ε.), η οποία αποτελεί μέλος της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

Η επιτροπή της σημερινής συνάντησης, αποτελούμενη από τους/τις:

1)Κουράσης Γεώργιος, Γ.Γραμματέας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

2)Φραγκοδημητροπούλου Κωνσταντίνα, Γ. Γραμματέας του Σ.ΕΠ.Α.Ε. , μέλος Δ.Σ. Ο.Σ.Ε.Δ.Α.Ε.

3)Καραμπάσης Βασίλειος, μέλος Δ.Σ. Σ.ΕΠ.Α.Ε., μέλος Δ.Σ. Ο.Σ.Ε.Δ.Α.Ε.

4)Τσέλλου Αγγελική, νομικός εκπρόσωπος Σ.ΕΠ.Α.Ε.

5)Ορφανός Μιχαήλ, νομικός εκπρόσωπος Σ.ΕΠ.Α.Ε.

 

 

Εκ μέρους των:

  1. Σ.ΕΠ.Α.Ε. (Σύνδεσμος Επαγγελματιών Αισθητικών Ελλάδος)
  2. Ε.Ε.Π.Α.Β.Ε. (Ένωση Επαγγελματιών Πτυχιούχων Αισθητικών Βορείου Ελλάδος)
  3. Ε.Δ.Α.Κ., (Ένωση Διπλωματούχων Αισθητικών Κρήτης)
  4. Ε.Σ.Δ.Α.Κ. (Ένωση Διπλωματούχων Αισθητικών Κέρκυρας)
  5. Ε.Δ.Ε.Α.Θ. (Ένωση Διπλωματούχων Αισθητικών Θεσσαλίας)
  6. Σ.Π.Ε.Α.Α.Μ.Θ. (Σύλλογος Πτυχιούχων Εργαστηριούχων Αισθητικών Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης)
  7. Σ.ΕΠ.Α.ΔΩ.-ΚΥ. (Σύλλογος Επαγγελματιών Αισθητικών Δωδεκανήσου- Κυκλάδων)
  8. Σ.ΕΠ.Α.Ε.Β. (Σύλλογος Επαγγελματιών Αισθητικών Ευβοίας)
  9. Π.Σ.Α.Μ.ΚΑ. (Πανελλήνιος Σύλλογος Αντιπροσώπων Μηχανημάτων Καλλυντικών)
  10. Σ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Π. (Σύλλογος Επαγγελματιών Αισθητικών Νομού Πιερίας),

επιθυμεί να θέσει υπ όψιν σας τα παρακάτω:

1) Οι επαγγελματίες αισθητικοί ως απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Θεσσαλονίκης) είναι Επιστήμονες, κατέχοντες άδεια ασκήσεως επαγγέλματος αισθητικού για όλη την ελληνική επικράτεια. Το επάγγελμα του αισθητικού ανήκει στα επαγγέλματα υγείας και οι ασκούντες αυτό μεριμνούν για τη διατήρηση και την προάσπιση της καλής υγείας του δέρματος (Ν.Δ. 361/69- συνημμένο 2).

2) Στα επαγγελματικά δικαιώματα των αδειούχων αισθητικών ,όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται από το Ν.Δ. 361/69 και το Π.Δ. 83/89 (συνημμένο 3), ανήκει η πράξη της αποτρίχωσης προσωρινής ή μόνιμης, με μηχανικά μέσα ή συσκευές ηλεκτρικής αποτρίχωσης. Ως αποτρίχωση νοείται η διαδικασία προσωρινής ή μόνιμης αφαίρεσης ανεπιθύμητου στελέχους του δέρματος και συγκεκριμένα τριχικού στελέχους. Όπως είναι γνωστό από την ανατομία και τη διεθνή βιβλιογραφία, το τριχικό στέλεχος βρίσκεται επιφανειακά και η αφαίρεσή του δεν αποτελεί επεμβατική ιατρική πράξη καθώς δεν πραγματοποιείται με τομή, εφαρμόζεται δε αποκλειστικά επί υγιούς δέρματος.

3) Η αποτρίχωση με λέιζερ (L.A.S.E.R.) εντάσσεται στο γνωστικό αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας των Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Θεσσαλονίκης, (σχετικά προπτυχιακά διδακτικά αντικείμενα, θεωρητικά και εργαστηριακά στο πρόγραμμα σπουδών: αρχές Laser, Αισθητικές Εφαρμογές Laser, Μέθοδοι Προσωρινής Αποτρίχωσης, Μέθοδοι Ηλεκτρικής Αποτρίχωσης-Laser) και συνιστά άμεσο επαγγελματικό δικαίωμα των αποφοίτων-επαγγελματιών αισθητικών , οι οποίοι έχουν πλήρη θεωρητική  και τεχνική κατάρτιση για την αυτοδύναμη εφαρμογή της ,  σύμφωνα με το Π.Δ. 83/89. Σας διαβιβάζουμε την επιστολή της Καθηγήτριας το Τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας, ΑΤΕΙ –Θεσσαλονίκης κυρίας Ιωάννας Λεονταρίδου (συγγραφέως του επιστημονικού συγγράμματος «Αποτρίχωση με LASER και IPL» που διδάσκεται στα Α.Τ.Ε.Ι)  η οποία αναφέρεται εκτενώς στο πρόγραμμα σπουδών, τις γνώσεις και δεξιότητες των αποφοίτων των Α.Τ.Ε.Ι.  καθώς και στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο της Εφαρμοσμένης Αισθητικής και Κοσμητολογίας από αυτούς (συνημμένο 4).Περαιτέρω σας διαβιβάζουμε και τα προγράμματα σπουδών των ΑΤΕΙ Αθήνας και Θεσσαλονίκης (συνημμένο 5, συνημμένο 6).

4) Τα Τμήματα Αισθητικής και Κοσμητολογίας των Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Θεσσαλονίκης είναι ιδιαίτερα αναστατωμένα από την εν λόγω εγκύκλιο και τα Συμβούλια των Τμημάτων τοποθετήθηκαν γραπτώς σχετικά με την αρτιότητα της κατάρτισης των σπουδαστών στη θεωρητική και πρακτική γνώση του αντικειμένου «αποτρίχωση με LASER». Σας διαβιβάζουμε τις ενστάσεις- απόψεις τους (συνημμένο 7, συνημμένο 8).

5) Τόσο οι σπουδαστές του Τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας, όσο και τα μέλη διδακτικού προσωπικού του Τμήματος αλλά και η Ακαδημαϊκή κοινότητα εν γένει εμφανίζεται ιδιαίτερα προβληματισμένη με αφορμή την εν λόγω εγκύκλιο με συνεχή ερωτήματα ,που θέτουν στον Σ.ΕΠ.Α.Ε. , σχετικά με την αντίθεση της εν λόγω εγκυκλίου στην Υ.Α. με αρ.606/2006 (συνημμένο 9), η οποία προβλέπει ότι «Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες, για να μπορούν να απασχολούνται σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος», άρα και στην αποτρίχωση με συσκευή L.A.S.E.R. αποτρίχωσης. Ρωτούν εύλογα γιατί η εγκύκλιος δεν το επιτρέπει;

Σας διαβιβάζουμε το σχετικό ψήφισμα των σπουδαστών του Τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας (συνημμένο 10).

6) Η αντίθεση της εγκυκλίου στην Υ.Α. με αρ.606/2006 απασχολεί και σπουδαστές/αποφοίτους άλλων Τμημάτων της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Θεσσαλονίκης, που εξειδικεύονται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στην τεχνολογία L.A.S.E.R. και ως απόφοιτοι εφαρμόζουν επίσης αυτοδύναμα L.A.S.E.R. ,  όπως οι Φυσικοθεραπευτές και οι Οπτικοί.

7) Η αποτρίχωση με λέιζερ (L.A.S.E.R.), όπως και όλες οι μέθοδοι αποτρίχωσης, εξ΄ ορισμού εφαρμόζεται σε υγιές δέρμα, επομένως δε δύναται να χαρακτηριστεί ως ιατρική πράξη (οι ιατρικές πράξεις προσδιορίζονται στον Ν.3418, Φ.Ε.Κ. 287 Α/28-11-2005- συνημμένο 11), οι δε συνάδελφοι, κάτοχοι των συσκευών L.A.S.E.R. , δύνανται βάσει νομοθεσίας να την εφαρμόζουν στους αδειοδοτημένους φυσικούς χώρους, όπου πραγματοποιούν τις αισθητικές πράξεις, ήτοι  στα εργαστήρια αισθητικής .

8) Το επάγγελμα του αισθητικού ανήκει στα επαγγέλματα υγείας και η άσκηση αυτού εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας, τα δε εργαστήρια αισθητικής ως φυσικοί χώροι αδειοδοτούνται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας. Ήδη εκατοντάδες αδειοδοτημένα εργαστήρια αισθητικής ανά την επικράτεια διαθέτουν συσκευές αποτρίχωσης L.A.S.E.R. και παρέχουν την υπηρεσία της αποτρίχωσης με αυτά στους πελάτες- επισκέπτες τους, όλους υγιή άτομα, τα οποία και συναινούν στην εφαρμογή  υπογράφοντας αίτηση συγκατάθεσης.

9) Κατόπιν ερωτήματος μας  για την τυχόν ύπαρξη καταγγελίας από κακή χρήση LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ  από νόμιμα εργαστήρια αισθητικής στα αρμόδιες Δ/νσεις Δημοσίας Υγείας (Τμήματα Eπαγγελμάτων Υγείας ) των Περιφερειών, οι απαντήσεις που ως τώρα έχουμε λάβει και τις οποίες σας διαβιβάζουμε είναι ότι στις Υπηρεσίες τους δεν έχουν κατατεθεί αιτήσεις, παράπονα ή καταγγελίες εις βάρος εργαστηρίων αισθητικής για την εφαρμογή Laser αποτρίχωσης (συνημμένα 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19).

10) Τα εργαστήρια αισθητικής δεν σχετίζονται με τις πολυδύναμες μονάδες αισθητικής και δίαιτας ή άσκησης, αισθητικής και δίαιτας , οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1, 3 και 6 της αριθμ. οικ. 3215/98 (ΦΕΚ 655 τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης (συνημμένο 20) και για τη λειτουργία τους απαιτείται η παρουσία υπεύθυνου ιατρού ειδικότητας παθολόγου ή γενικού ιατρού.  Αντιθέτως στα εργαστήρια αισθητικής, οι αισθητικοί ασκούν το επάγγελμά τους αυτοδύναμα, χωρίς παρουσία γιατρού, σύμφωνα με το Ν.Δ. 361/69 και το Π.Δ. 83/89.

11) Οι αδειοδοτικές επιτροπές των περιφερειών στις οποίες βάσει νομοθεσίας συμμετέχει μέλος του τοπικού συλλόγου επαγγελματιών αισθητικών δύνανται να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε η εφαρμογή των L.A.S.E.R. αποτρίχωσης στα εργαστήρια αισθητικής να είναι ασφαλής για τη δημόσια υγεία (γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος των πιστοποιητικών της συσκευής και ζητείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 105 από τον αδειούχο- πτυχιούχο αισθητικό ότι θα χρησιμοποιήσει το εν λόγω L.A.S.E.R. μόνο για αισθητικές πράξεις και μόνο κατόπιν γραπτής συναίνεσης του ενδιαφερομένου).

12) Η αποτρίχωση με Laser δεν είναι απλώς μία αισθητική πράξη που εφαρμόζεται στα εργαστήρια αισθητικής, αλλά αποτελεί τουλάχιστον το 70% του κύκλου εργασιών τους. Αντιλαμβάνεται κανείς οι οικονομικές συνέπειες της εφαρμογής της θα είναι δυσβάσταχτες και θα οδηγήσουν σε αφανισμό έναν υγιή κλάδο, αυτό των εργαστηρίων αισθητικής. Επιπροσθέτως, τα εργαστήρια αισθητικής είναι ως επί το πλείστον πολύ μικρές ή ατομικές επιχειρήσεις, διοικούμενες από γυναίκες οι οποίες έχουν ήδη επενδύσει αξιόλογα ποσά στην εν λόγω τεχνολογία και εύλογα διερωτώνται ποιος θα αποζημιώσει τις επενδύσεις αυτές;

13) Όσο δε καθυστερεί η τροποποίηση- διόρθωση της εγκυκλίου, ιδιωτικά ιατρεία και μεγάλοι επενδυτικοί όμιλοι στο χώρο της υγείας, δυσφημούν τα εργαστήρια αισθητικής με στόχο την υφαρπαγή του κύκλου εργασιών, προσβάλλοντας το κύρος, τη νομιμότητα και την αξιοπιστία των εργαστηρίων αισθητικής. Σας καταθέτουμε παραδείγματα δημοσιεύσεων στον τύπο και το διαδίκτυο (συνημμένα 21,22,23,24).Επιπλέον, άνω των 5.000 επαγγελματίες αισθητικοί αγωνιούν και τελούν σε καθεστώς διατάραξης της εργασιακής τους ειρήνης.

Επειδή  η εγκύκλιος  θίγει το επαγγελματικό δικαίωμα της αποτρίχωσης και συγχέει την αισθητική πράξη της αποτρίχωσης με τις ιατρικές πράξεις, οδηγώντας σε σύγχυση τους καταναλωτές και δίνοντας έμβασμα στη δυσφήμιση των μελών μας ως αναρμοδίων για την αποτρίχωση από τα Μ.Μ.Ε.

Επειδή η εγκύκλιος εκδόθηκε  με αφορμή ερωτήματα που περιήλθαν στη Διεύθυνσή Υγείας από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, τα οποία όμως σε καμία περίπτωση δεν αφορούν τα Εργαστήρια Αισθητικής.

Επειδή η γνωμοδότηση του ΚΕ.Σ.Υ.  με αρ. απόφ. 4 της 218ης Ολομέλειας/6.11.2008, εκδόθηκε κατόπιν ερωτήματος της κας ΓΕΡΟΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Ευγενίας .

Επειδή η κα ΓΕΡΟΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Ευγενία τυγχάνει εταίρος με ποσοστό 50% στην εταιρεία  Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ SILHOUETTE ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «SILHOUETTE ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΕΠΕ» και στην εταιρεία ΕΛΕΒΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ − ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΕΛΕΒΑ». Σας διαβιβάζουμε τα ΦΕΚ  με την κωδικοποίηση των καταστατικών τους και τον ισολογισμό της ΕΛΕΒΑ (συνημμένα 25, 26,27,28).

Επειδή τα εργαστήρια αισθητικής είναι επί το πλείστον ατομικές, πολύ μικρές επιχειρήσεις, νόμιμα αδειοδοτημένες, διοικούμενες από γυναίκες στο 97%, οι οποίες ήδη δυσκολεύονται λόγω της οικονομικής δυσπραγίας και αναρωτιούνται εύλογα για το οικονομικό και πρακτικό κόστος της πιθανότητας εφαρμογής της εγκυκλίου.

Επειδή με την  προαναφερομένη εγκύκλιο, τα εργαστήρια αισθητικής θίγονται ευθέως και υφίστανται τεράστια απώλεια κύρους. Ήδη η εγκύκλιος έχει γίνει αφορμή να ακουστούν υποβιβαστικές τοποθετήσεις γνωστών ιατρικών ομίλων και μεγάλων επιχειρήσεων  με σκοπό την υφαρπαγή κύκλου εργασιών.

Επειδή  τα εργαστήρια αισθητικής είναι μικρές αλλά υγιείς επιχειρήσεις με δραστήρια και ενεργά στελέχη, που διαρκώς διακρίνονται τόσο στον ερευνητικό όσο και στον επαγγελματικό τομέα. Ιδιαίτερο παράδειγμα αποτελεί η διάκριση σε διαγωνισμό καινοτομίας του Ε.Ε.Α. και του Δήμου Αθηναίων με τίτλο “Coins” ενός συνεργατικού σχηματισμού μελών του Σ.ΕΠ.Α.Ε., όπου η βασική ιδέα , που επιδοτήθηκε, αφορούσε στην δημιουργία ειδικού προτύπου πιστοποίησης των παρεχομένων υπηρεσιών στα εργαστήρια αισθητικής , συμπεριλαμβανομένης και της αποτρίχωσης L.A.S.E.R.

Επειδή οι σύλλογοι επαγγελματιών αισθητικών της Ελλάδας, η Ο.Σ.Ε.Δ.Α.Ε. και η Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. πραγματοποιούν διαρκώς σεμινάρια κατάρτισης και εκπαίδευσης και επομένως δηλώνουν μέγιστη προθυμία να τοποθετηθούν ως δευτερεγγυητές και τριτεγγυητές  για την άριστη παροχή της αποτρίχωσης L.A.S.E.R. στα νόμιμα εργαστήρια αισθητικής .

Επειδή σύμφωνα με το νομικό και θεσμικό πλαίσιο της Αισθητικής , η πράξη της αποτρίχωσης ανεξαρτήτως μέσου συνιστά αισθητική και όχι ιατρική πράξη.

Eπειδή η αποτρίχωση, ως αισθητική πράξη, υπάγεται σε καθεστώς Φ.Π.Α. και δεν καλύπτεται το κόστος της από τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Επειδή το νομικό και θεσμικό πλαίσιο δεν ελήφθη υπόψη κατά την έκδοση της εγκυκλίου .

Επειδή οι επαγγελματίες αισθητικοί δύνανται βάσει νομοθεσίας να εργαστούν αυτοδύναμα στο αντικείμενο τους – την αποτρίχωση.

Επειδή η τυχόν εφαρμογή της εγκυκλίου ως έχει θα επιφέρει πολλαπλά συνακόλουθα προβλήματα στη λειτουργία των υφισταμένων εργαστηρίων αισθητικής και την αδειοδότηση νέων.

 

Για τους λόγους αυτούς,

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

Να επανεξετασθεί  η με Α.Π Γ3β/ΓΠ/οικ.18846/13-03-2017 εγκύκλιος της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, Τμήμα Β΄  .

Να τροποποιηθεί – διορθωθεί  η προαναφερόμενη εγκύκλιος, ώστε η αποτρίχωση με χρήση μηχανημάτων LASER να διενεργείται και από αποφοίτους του Τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας των ΑΤΕΙ και κατέχοντες ταυτοχρόνως άδεια ασκήσεως επαγγέλματος αισθητικής εντός των νομίμως λειτουργούντων εργαστηριών αισθητικής.

Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αισθητικών αφενός και της δημόσιας υγείας αφετέρου.

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την θετική σας ανταπόκριση και την κατανόηση.

Σε αναμονή των ενεργειών σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία ή διευκρίνηση.

Με εκτίμηση,

 

Τα μέλη της Επιτροπής

1) Κουράσης Γεώργιος                                                  ……………………………………….

2) Φραγκοδημητροπούλου Κωνσταντίνα                         …………………………………………

3) Καραμπάσης Βασίλειος                                           ………………………………………….

4) Τσέλλου Αγγελική                                                    …………………………………………

5) Ορφανός Μιχαήλ                                                     …………………………………………..