Επέκταση του σεμιναρίου social media για Αισθητικούς, για 2 επιπλέον διήμερα.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ :    

Σάββατο 29 & Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018.

Σάββατο 6 & Κυριακή 7 Οκτώβρη 2018. New!

Σάββατο 13 &  Κυριακή  14  Οκτώβρη,  2018. New!

ΤΌΠΟΣ:          

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας

ΏΡΕΣ :

15  Facebook, Linkendin, Instagram

Δηλώση προτίμησης ημερομηνιών στο info@sepae.gr