Την Κυριακή 20 Μαΐου στις 4:00μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση όλων των μελών του Σ.ΕΠ.Α.Ε. στο Ε.Ε.Α., Πανεπιστημίου 44 με σκοπό να παρουσιαστεί το έργο το Δ.Σ., πεπραγμένο και προγραμματισμένο και να συζητηθούν ανοικτά τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο με κυριότερο τα επαγγελματικά δικαιώματα, την επικαιροποίηση και αναβάθμισή τους.

Η παρουσία όλων μας απαραίτητη γιατί η δύναμή μας είναι η συμμετοχή μας!