ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:
1.ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ
2.EUROLEARNING ΚΕΔΙΒΙΜ 2

Το Eurolearning ΚΕΔΙΒΙΜ 2 Πρότυπο Πιστοποιημένο Κέντρο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού , έχει αναλάβει την υλοποίηση των κατωτέρω επιδοτούμενων προγραμμάτων:
 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
 MARKETING – ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ.
Ως οριζόντιες ενότητες θα ενταχθούν και στα δύο προγράμματα ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ (βιωματική εκπαίδευση) , Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο Εργασίας και Αρωματοθεραπεία
Κάθε πρόγραμμα
 Διάρκεια: 40 ώρες
 Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές
 Με τη λήξη του προγράμματος χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
 € 200€ επιδότηση για κάθε εκπαιδευόμενο για πλήρη παρακολούθηση του προγράμματος
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν Εργαζόμενοι επιχειρήσεων που είναι μέλη της ομοσπονδίας , ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ.
Πληροφορίες και Δηλώσεις συμμετοχής
Τηλ. 2291054413,
e-mail: info@eurolearning.gr
Υπεύθυνη Προγράμματος: Κα Χατζή Βαρβάρα
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας έγκαιρα για να ενημερωθείτε για τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για την υποβολή του προγράμματος στον ΟΑΕΔ συμπεριλαμβανομένου του ονόματός σας

ΑΙΤΗΣΗ _

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΛΑΕΚ 2018 ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ