Ετήσια Γενική Συνέλευση Σ.ΕΠ.Α.Ε. 6 Μαΐου 2017

Η πρόεδρος κα Λιγνού Αικατερίνη καλωσορίζει τα μέλη του Σωματείου και θέτει ως πρώτο θέμα της Γενικής Συνέλευσης την εκλογή Προέδρου και Γραμματέα αυτής. Πρόεδρος ορίζεται ομόφωνα η κα Τσόκα Αικατερίνη και Γραμματέας η κα Κυριακού Ευπραξία.

Απολογισμός πεπραγμένων Σ.ΕΠ.Α.Ε. 2016

Η Πρόεδρος κα Λιγνού παρουσιάζει τον απολογισμό των πεπραγμένων του 2016:

 • Τακτοποίηση οικονομικών δυσκολιών
 • Ενίσχυση μελών
 • Μετακόμιση σε νέο χώρο
 • Συμμετοχή του Σ.ΕΠ.Α.Ε. στο Money Show
 • Οργάνωση και κοπή της πίτας
 • Αλλαγή Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου
 • Επικοινωνία με ΤΕΙ Αθήνας και Θεσσαλονίκης
 • Παράσταση μελών Δ.Σ. του Σ.ΕΠ.Α.Ε. στο Δ.Σ. της Ο.Σ.Ε.Δ.Α.Ε.
  Α) Συζήτηση οικονομικών διαφορών
  Β) Ανάθεση του ζητήματος της Αποτρίχωσης με κερί
 • Επιστολή διαμαρτυρίας για τη μη συμμετοχή του κλάδου στα προγράμματα ΕΣΠΑ

Μηνιαίες ενέργειες

 • Αίτηση σε τράπεζες για κλαδική απόκτηση συσκευών POS
 • Αίτηση οικονομικής ενίσχυσης από Ε.Ε.Α.
 • Αποστολή ενημέρωσης-διαμαρτυρίας περί μη συμμετοχής του Σ.ΕΠ.Α.Ε. στα σεμινάρια Δερματοστιξίας της Ομοσπονδίας με τη ΓΣΕΒΕΕ
 • Επικοινωνία με Συλλόγους Περιφέρειας σχετικά με εκχωρήσεις αδειών Άσκησης Επαγγέλματος και αδειοδότησης εργαστηρίων αισθητικής
 • Ερώτηση για το πώς ταιριάζει το ωράριο των εργαστηρίων αισθητικής με το ωράριο εργασίας
 • Προσπάθεια εκπαιδευτικής εκδρομής στη Βυτίνα
 • Σεμινάριο Α’ Βοηθειών στα μέλη μας χωρίς έξοδα
 • Γενική Συνέλευση 2016
 • Συγκέντρωση υλικού νέας ιστοσελίδας
 • Οργάνωση Νομοθεσίας
 • Συνάντηση με προϊσταμένη Τμήματος ΤΕΙ Αθήνας
 • Οικονομική ενίσχυση από Ε.Ε.Α.
 • Αντιμετώπιση παραποίησης πινακίδας «Νόμιμο Εργαστήριο Αισθητικής»
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορηγία ιστοσελίδας
 • Συμπαράσταση του Σ.ΕΠ.Α.Ε. σε καταγγελίες συναδέλφων
 • Ορισμός νέων εκπροσώπων στις ελεγκτικές επιτροπές των Περιφερειών
 • Ενέργεια για Πανελλαδική συνάντηση όλων των συλλόγων των αισθητικών. Τέθηκε η ερώτηση γιατί δεν έχουν γίνει εκλογές για την Ο.Σ.Ε.Δ.Α.Ε., η οποία παραμένει χωρίς Δ.Σ.
 • Πραγματοποίηση αγιασμού στο νέο γραφείο
 • Ανάθεση σε δικηγόρο της καταγγελίας σχετικά με την παραποίηση της πινακίδας «Νόμιμο Εργαστήριο Αισθητικής»
 • Οργάνωση συμμετοχής του Σ.ΕΠ.Α.Ε. στο Δ.Υ.Ο. Forum
 • Κοπή της πίτας 2017
 • Συνέδριο και διαδραστικά δρώμενα στα πλαίσια του Δ.Υ.Ο. Forum στο Ζάππειο Μέγαρο
 • Συνάντηση με Δ.Σ. των Φυσικοθεραπευτών
 • Συμμετοχή μελών του Δ.Σ. στην επιτροπή Σ.Α.Ε.Π.
 • 13/3/2017 αντιμετώπιση μεγάλης πρόκλησης εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας για την αποτρίχωση με laser
 • Ελλείψει Δ.Σ. της Ο.Σ.Ε.Δ.Α.Ε., ο Σ.ΕΠ.Α.Ε. πήρε πρωτοβουλία να αναλάβει την υπόθεση σε συνεργασία με τους περισσότερους συλλόγους της Ελλάδας
 • Αίτηση συμπαράστασης στην κινητοποίηση του Σ.ΕΠ.Α.Ε. κατά της εγκυκλίου σε ΓΣΕΒΕΕ, ΕΕΑ, ΤΕΙ, ΕΒΕΑ και ΠΣΑΜΚΑ
 • Συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας
 • Προβολή σε διαδίκτυο
 • Facebook 2322 likes, +550

 

Επόμενες δράσεις Σ.ΕΠ.Α.Ε.

 • Συνάντηση με την κα Βαρβαρέσου και Οργάνωση Συνεδρίου σε συνεργασία με τα ΤΕΙ τον Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο
 • Γιορτή και αρτοκλασία της Αγ. Σοφίας
 • Οργάνωση σεμιναρίου λεμφικής μάλαξης
 • Στήριξη του Σ.ΕΠ.Α.Ε. στην οργάνωση Δ.Ε.Κ.Α.
 • Προβολή των Εργαστηρίων αισθητικής στο site του Σ.ΕΠ.Α.Ε.

Η Πρόεδρος κα Λιγνού Κατερίνα θέτει σε ψηφοφορία τη συνέχιση του υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, για την υλοποίηση των δράσεων και της ομάδας εργασίας με το Υπουργείο Υγείας.

Εγκρίθηκε παμψηφεί η παράταση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου έως και την 15η Οκτωβρίου 2017, όπου και θα διενεργηθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Οικονομικός Απολογισμός 2016-2017

Ταμίας κα Γιαμούκη Βασιλική αναφέρει:

23ος Πρακτικός Έλεγχος Ελεγκτικής Επιτροπής 01-06-2016 έως 30-04-2017
Έσοδα : 6770 ευρώ                 Έξοδα : 5841,98 ευρώ
Πλεόνασμα : 928,02 ευρώ
Μετρητά υπάρχουν 483,22 ευρώ και στην Τράπεζα υπάρχουν 4097,21 ευρώ έως 28-3-2017.

Ο οικονομικός απολογισμός εγκρίθηκε παμψηφεί.

Ετήσια Συνδρομή

Παμψηφεί εγκρίθηκε η ετήσια συνδρομή των μελών που είναι εργαστηριούχοι στα 50 ευρώ, ενώ οι άνεργοι και οι φοιτητές θα πληρώνουν 20 ευρώ.

Μητρώο Μελών

Έγινε ψηφοφορία και εγκρίθηκε παμψηφεί η επικαιροποίηση – αναδιάρθρωση του Μητρώου Μελών κατόπιν εκκαθάρισης και διαγραφής των ανενεργών.

Ακολούθησε κατάθεση των απόψεων των μελών για τη συζήτηση με την ομάδα εργασίας στο Υπουργείο Υγείας

 1. Ο όρος «αισθητικός» να αναφέρεται μόνο στους επαγγελματίες αισθητικούς που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος
 2. Οι υπηρεσίες αισθητικής να εφαρμόζονται μόνο σε αδειοδοτημένους χώρους ως Εργαστήρια Αισθητικής
 3. Η εγγραφή στους συλλόγους να είναι υποχρεωτική και να ανανεώνεται ανά έτος, ώστε να είναι σε ισχύ η άδεια λειτουργίας του χώρου.
 4. Η έναρξη στη ΔΟΥ να προϋποθέτει την εγγραφή σε επαγγελματικό Σύλλογο.
 5. Να διευκρινιστεί σε ποιους χώρους μπορεί να εφαρμοστεί με ασφάλεια το laser αποτρίχωσης.
 6. Να περιοριστούν οι ΚΑΔ που αφορούν νομοθετημένα και κατοχυρωμένα δικαιώματα των αισθητικών.
 7. Να διασφαλιστεί η ένταξη της Σχολής Αισθητικής & Κοσμητολογίας στις παπαϊατρικές σχολές του μηχανογραφικού για τις Πανελλαδικές εξετάσεις.
 8. Να διασφαλιστεί η παρουσία πτυχιούχου αισθητικού ως επιστημονικά υπεύθυνου καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του χώρου.
 9. Να διευκρινιστεί πόσες θέσεις εργασίας μπορεί να επιβλέπει ένας επιστημονικά υπεύθυνος αισθητικός κάθε χώρου.
 10. Να δοθεί το δικαίωμα επιβολής προστίμων από τις υγειονομικές υπηρεσίες των Περιφερειών σε επαγγελματικούς χώρους αδειοδοτημένους για άλλη χρήση (π.χ. κομμωτήρια) από άλλη υπηρεσία (Καλλικρατικοί Δήμοι) σε περίπτωση που πραγματοποιούν αισθητικές πράξεις χώρις άδεια λειτουργίας εργαστηρίου αισθητικής.

 

Λήξη συνέλευσης 18:15

Ακολουθούν γνήσιες υπογραφές της προέδρου και γραμματέως της Γενικής Συνέλευσης.

Γνήσιο αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου

Πρόεδρος                                                    Γ. Γραμματέας

Λιγνού Κατερίνα                                              Φραγκοδημητροπούλου Κωνσταντίνα