Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 6ης Μαΐου 2017, το Σώμα ενέκρινε αύξηση της ετήσιας συνδρομής στα 50 ευρώ για τα τακτικά μέλη (εργαστηριούχοι και επιστημονικά υπεύθυνοι) και στα 20 ευρώ για τους φοιτητές και τους ανέργους.
Την πρόταση εισηγήθηκε η ταμίας κα Γιαμούκη βάσει των αυξημένων δικηγορικών κυρίως εξόδων του Σ.Επ.Α.Ε. για υποθέσεις που αφορούν στα επαγγελματικά δικαιώματά μας, κυρώσεις παράνομων χώρων, υπομνήματα προς Υπουργεία και Περιφέρειες, καθώς και υπομνήματα στο Σ.Α.Ε.Π. για να μην επιτραπεί η χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος σε πτυχιούχους σχολών του εξωτερικού μικρότερης διάρκειας φοίτησης από αυτή των ΤΕΙ.
Η πρόταση εγκρίθηκε παμψηφεί και ισχύει για τις ανανεώσεις συνδρομών από 1.1.2017.
Όσοι έχουν ήδη ανανεώσει την ετήσια συνδρομή τους καταθέτοντας την παλαιά συνδρομή των 30 ευρώ, παρακαλούνται όπως καταθέσουν συμπληρωματικά τη διαφορά των 20 ευρώ.