Ευχάριστα νέα από το Υπουργείο Υγείας δικαιώνουν τις προσπάθειες των Επαγγελματιών Αισθητικών!

Οι άμεσες ενέργειες τόσο του Σ.ΕΠ.Α.Ε., όσο και λοιπών Συλλόγων Επαγγελματιών Αισθητικών ανά την Ελλάδα για την εκπόνηση κοινού Υπομνήματος στο Υπουργείο Υγείας κατά της προηγούμενης εγκυκλίου με θέμα “αποτρίχωση με Laser”, η θετική ανταπόκριση των Τμημάτων Αισθητικής και Κοσμητολογίας των ΤΕΙ Αθήνας και Θεσσαλονίκης με κατάθεση Υπομνημάτων και περιγραμμάτων σπουδών των δύο σχολών, η ενυπόγραφη διαμαρτυρία των φοιτητών του Τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας του ΤΕΙ Αθήνας προς το Υπουργείο και η θερμή συμπαράσταση της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών απέδωσαν καρπούς με την ανακοίνωση νέας εγκυκλίου από τον Υπουργό Υγείας κύριο Ανδρέα Ξανθό.

Η υπ’αρ 1517/19-04-2017 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 7ΤΩΧ465ΦΥΟ-ΑΤΗ) ανακαλεί την προηγούμενη και διευκρινίζει ότι οι Επαγγελματίες Αισθητικοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Αισθητικής και Κοσμητολογίας των ΤΕΙ έχουν το δικαίωμα να διενεργούν αποτρίχωση με μηχανήματα αποτρίχωσης Laser.

Ευχαριστούμε θερμά τους Συλλόγους: ΕΕΠΑΒΕ Θεσσαλονίκης, ΕΔΑΚ Κρήτης, ΕΔΑΘ Θεσσαλίας, ΣΠΕΑΑΜ-Θ Αν. Μακεδονίας-Θράκης, ΣΕΠΑΔΩ-ΚΥ Νοτίου Αιγαίου, ΣΕΠΑΕ-Β Ευβοίας που συνέβαλαν στην εκπόνηση του Υπομνήματος αλλά και τους ΕΣΔΑΚ Κέρκυρας και ΣΥΕΠΑΝΟΠ Πιερίας που στήριξαν την ενέργεια αυτή.

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως: τον Υπουργό Υγείας κύριο Ξανθό Ανδρέα, τον Γ.Γραμματέα της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. κύριο Κουράση Γιώργο, τον Αν.Γ.Γραμματέα του Υπ. Υγείας κύριο Βαρδαρό Σταμάτη, τους νομικούς εκπροσώπους των Συλλόγων μας κυρία Τσέλλου Αγγελική και κύριο Ορφανό Μιχάλη για την πολύτιμη συνδρομή τους, το Δ.Σ. και τα μέλη του ΠΣΑΜΚΑ για την ηθική και οικονομική ενίσχυσή τους, καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. του Σ.Επ.Α.Ε. για την οργάνωση και το συντονισμό της όλης προσπάθειας.

Συνάδελφοι ας αποτελέσει αυτό, το έναυσμα μιας πορείας προς την επικαιροποίηση της Νομοθεσίας που διάγει το επάγγελμά μας και την περαιτέρω κατοχύρωση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων.

Βρείτε το έγγραφο εδώ (https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΤΩΧ465ΦΥΟ-ΑΤΗ)