Η εξέλιξη των μηχανημάτων αισθητικής

Βαθύς Καθαρισμός

Ηλεκτρική αποτρίχωση

Υψίσυχνα Ρεύματα

Ιοντοφόρεση ή ιονισμός