Κέντρο αισθητικής στη Κόρινθο ζητά βοηθό αισθητικής για μόνιμη εργασία.
πληροφορίες :Κα Γαμβρούλη Γεωργία , τηλ: 2741085955