Η Medik8 Greece, στα πλαίσια της ανάπτυξής της αναζητά Αισθητικό για τη στελέχωση του τμήματος ενημέρωσης και εκπαίδευσης.
Ως βασική δραστηριότητα του υποψηφίου ορίζεται η ενημέρωση, εκπαίδευση και η υποστήριξη όλων των συνεργατών της Medik8 Greece (επιλεγμένα Κέντρα Αισθητικής, Δερματολογικά Ιατρεία και Κέντρα Πλαστικής Χειρουργικής).
Η απασχόληση είναι πλήρης και προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και παροχών (πλέον της διαρκούς εξέλιξης μέσα από την επικοινωνία και τις εκπαιδεύσεις), το οποίο και εναρμονίζεται με την εμπειρία του υποψηφίου.
Η προϋπηρεσία στο χώρο της Αισθητικής κρίνεται απαραίτητη.
Επιπλέον, θα εκτιμηθούν πτυχίο ΤΕΙ Αισθητικής, καθώς και προϋπηρεσία στην ενημέρωση και εκπαίδευση.
Αποστολή βιογραφικών στο info@medidrops.gr
(τηρείται απόλυτη εμπιστευτικότητα)