Κοπέλα για ονυχοπλαστική άκρων, σεζόν σε 5άστερο Spa Κύπρος.
Θα ήταν χρήσιμο εάν ήταν αισθητικός ή φυσιοθεραπεύτρια για να μπορεί να εργασθεί και σε θεραπείες.Βιογραφικά στο mariajandriopou@gmail.com