Ο όμιλος VF Laser Clinics αναζητά πτυχιούχους αισθητικούς για το κέντρο στο Σύνταγμα.
Βιογραφικά στο
ergasiadr@outlook.com Τηλ. 2182183330