Δερματολογικό ιατρείο στο Χαλάνδρι και στη Βάρη αναζητούν προσωπικό Παρακαλώ αποστείλετε βιογραφικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση premiumedicine@gmail.com ή τηλεφωνήστε στο 210 6800610/Γραμματεία κα Έφη Βέργου.