ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
6975108713 και το email kristympk@gmail.com