Γίνε μέλος για να ενημερώνεσαι σε θέματα του κλάδου

Μέλος του Σ.ΕΠ.Α.Ε. γίνεστε για να ενημερώνεστε σχετικά με τα σεμινάρια που πραγματοποιούνται (που πολλές φορές είναι και επιδοτούμενα) καθώς επίσης και για τα συνέδρια που διοργανώνονται και που είναι απαραίτητα για την επαγγελματική σας εξέλιξη και κατάρτιση. Ο Σ.ΕΠ.Α.Ε. βρίσκετε σε μια συνεχή προσπάθεια προάσπισης και κατοχύρωσης των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων. «Όσοι περισσότεροι είμαστε τόσο το καλύτερο», αυτός είναι ένας από τους λόγους που μας είναι απαραίτητη η εγγραφή σας και η προσφορά σας στον σύλλογο, ώστε να συνεχίσουμε κι εμείς την προσπάθεια.

Μέλος του Σ.ΕΠ.Α.Ε. γίνεστε από τη στιγμή που θα λάβετε τον αριθμό μητρώου σας (Α.Μ.) .
Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να μας καταθέσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

-Για τους απόφοιτους του τμήματος Αισθητικής και Κοσμετολογίας Τ.Ε.Ι. και τους κατόχους ισότιμου πτυχίου της ημεδαπής ή αλλοδαπής:
1) Αίτηση εγγραφής (βρείτε την σε ηλεκτρονική μορφή εδώ) ή συμπληρώστε την σε έντυπη μορφή στο γραφείο του Συλλόγου,
2) Αντίγραφο Πτυχίου ΤΕΙ,
3) Αντίγραφο Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος,
4) Αντίγραφο Άδειας Εργαστηρίου Αισθητικής (εφόσον υφίσταται)
5) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας,
6) Απόδειξη πληρωμής χρηματικού ποσού 55€  (Εγγραφή 5 € & Συνδρομή ημερολογιακού έτους 50*€ )
ή 25 € για άνεργους συναδέλφους (Εγγραφή 5 € & Συνδρομή ημερολογιακού έτους 20 €), με την κατάθεση αποδεικτικού ανεργίας.

ή 35 € για υπαλλήλους  (Εγγραφή 5 € & Συνδρομή ημερολογιακού έτους 30 €)

-Για τους σπουδαστές του τμήματος Αισθητικής και Κοσμετολογίας Τ.Ε.Ι.:
1) Αίτηση εγγραφής (βρείτε την σε ηλεκτρονική μορφή εδώ) ή συμπληρώστε την σε έντυπη μορφή στο γραφείο του Συλλόγου,
2) Φωτοτυπία της σπουδαστικής κάρτας σας (και οι δύο όψεις),
3) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας,
4) Απόδειξη πληρωμής χρηματικού ποσού 25 € (Εγγραφή 5 € & Συνδρομή ημερολογιακού έτους 20 €)

Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται:
– είτε ταχυδρομικά στο γραφείο του Σ.ΕΠ.Α.Ε. (Σταδίου 39, Τ.Κ. 10559, Αθήνα, γρ.11),
– είτε σκαναρισμένα σε μορφή pdf ή jpeg με email στο info@sepae.gr.

Το συνολικό χρηματικό ποσό πληρώνεται με τους εξής τρόπους:
– τοις μετρητοίς στο γραφείο του Συλλόγου τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του (Τετάρτη 10:00-14:00 και Πέμπτη 10:00-12:00),
– κατατίθεται στην τράπεζα Πειραιώς στο λογαριασμό του Σ.ΕΠ.Α.Ε. IBAN GR 3401 7207 6000 5076 0637 33771.
Στην τελευταία περίπτωση μας αποστέλλετε σκαναρισμένη την απόδειξη της τράπεζας ή της ηλεκτρονικής μεταφοράς.

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής:
– Οι εργαστηριούχοι και οι επιστημονικά υπεύθυνοι επιχειρήσεων αισθητικής:
παραλαμβάνετε Αριθμό Μητρώου, Ταυτότητα Μέλους και πινακιδάκι με την ένδειξη «Νόμιμο Εργαστήριο Αισθητικής»  εφόσον ζητηθεί. Και τα δύο έχουν ισχύ ένα ημερολογιακό έτος και επανεκδίδονται με την ανανέωση της συνδρομής σας.
Σε περίπτωση που χρειάζεστε Βεβαίωση Εγγεγραμμένου Μέλους για χρήση στην Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών, παρακαλώ δηλώστε μας σε ποια Περιφέρεια θέλετε να την απευθύνετε.
– Οι φοιτητές παραλαμβάνετε Αριθμό Μητρώου και Ταυτότητα Μέλους, η οποία έχει ισχύ ένα ημερολογιακό έτος και επανεκδίδονται με την ανανέωση της συνδρομής σας.

 

3 + 2 =

Παρακαλώ όπως γίνει δεκτή η αίτησή μου για εγγραφή στον Σ.Επ.Α.Ε.. Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα δικαιολογητικά καθώς και τα στοιχεία της αίτησης είναι πλήρη και αληθή και δύναμαι να προσκομίσω τα πρωτότυπα εφόσον μου ζητηθεί.

Δεσμεύομαι ότι θα τηρώ τους κανόνες δεοντολογίας του επαγγέλματός μου και θα συμμορφώνομαι με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Επ.Α.Ε. προς όφελος όλων των συναδέλφων και του κλάδου της αισθητικής.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την Εγγραφή Νέου Μέλους:

  • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Αντίγραφο Πτυχίου
  • Αντίγραφο Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος
  • Αντίγραφο Άδειας Λειτουργίας Εργαστηρίου Αισθητικής (εφόσον υφίσταται)
  • 5 € για την εγγραφή
  • Ετήσια συνδρομή (20 € για φοιτητές / ανέργους, 30€ για υπαλλήλους και 50 € για επαγγελματίες εργαστηριουχούς)

Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται είτε ταχυδρομικά στο γραφείο του Σ.ΕΠ.Α.Ε. (Σταδίου 39, Τ.Κ. 10559, Αθήνα, γρ.11), είτε σκαναρισμένα σε μορφή pdf ή jpeg με email στο info@sepae.gr.

Το συνολικό χρηματικό ποσό είτε πληρώνεται τοις μετρητοίς στο γραφείο του Συλλόγου τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του (Τετάρτη 10:00-14:00 και Πέμπτη 10:00-12:00), είτε κατατίθεται στην τράπεζα Πειραιώς στο λογαριασμό του Σ.ΕΠ.Α.Ε. IBAN GR 3401 7207 6000 5076 0637 33771.

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής παραλαμβάνετε Αριθμό Μητρώου, Ταυτότητα Μέλους και πινακιδάκι με την ένδειξη “Νόμιμο Εργαστήριο Αισθητικής” όπου χρειάζεται.

Σε περίπτωση που χρειάζεστε Βεβαίωση Εγγεγραμμένου Μέλους για χρήση στην Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών, παρακαλώ δηλώστε μας σε ποια Περιφέρεια θέλετε να την απευθύνετε.