Από ιατρείο πλαστικής χειρουργικής zimmer cryo mini αγορασμένο 6/2018 και χρήση μόνο μιας ώρας. Είναι ιδανικό για επιπλέον ψύξη σε εφαρμογές IPL ή HIFU ή LASER. Πληροφοριες: κα. Μανουσάκη, τηλ: 2107485092 και κινητό: 6948408097.