Πωλείται συσκευή ηλεκτροθεραπείας ULTRATONE της εταιρίας Π.Σκούτας Α.Ε. σε άριστη κατάσταση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978055408 και email
patralpis_ae@hotmail.com