Δωρίζεται σε πτυχιούχο αισθητικό, κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλματος μέθοδος αισθητικής που ανήκει στην εταιρία Priority Care, η οποία έχει έναρξη το 1962 και εκπροσωπείται από την έμπειρη συνάδελφο Χλωρού Ευαγγελία.Η μέθοδος διαθέτει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από τον Ο.Β.Ι. (1992).Η αισθητικός θα επιλεγεί κατόπιν συνέντευξης.Πληροφορίες: 210 8134116