Σε πολυτελή χώρο πρωτοβάθμιας υγείας πολυετούς λειτουργίας στο Κολωνάκι, ενοικιάζεται γραφείο με χρήση κοινόχρηστων χώρων.
Μπορείτε να δείτε κάποιες από τις φωτογραφίες του χώρου στο www.lifesmile.gr
Παροχές: δυνατότητα γραμματειακής υποστήριξης
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 698 1250002